top of page

הגנה מתקיפת סכין


תקיפות סכין ונשק קר נעשו לאחרונה נפוצות יותר ויותר. רוב אומנויות הלחימה לא מתרגלות את ההגנה העצמית מפני התקפות סכין בצורה ריאליסטית.

אימוני האייקידו שלנו אנחנו מקפידים על לימודי הגנה עצמית נגד סכין בכמה רמות. ברמה הראשונה אנחנו לומדים את הטכניקה הכללית של תנועת הגוף, בה הגוף מתחמק מתקיפת הסכין ואינו נמצא כלל בנסלול התקיפה. ברמה השנייה, אנחנו מתרגלים את התנועות והדגשים העדינים יותר, של זוויות ההתייחסות לתוקף, להימנע מלהביט על הסכין וכו'. 

כדי שהגנה עצמית מול תקיפת סכין תהיה אפקטיווית, יש צורך בתירגול של שעות רבות. אנחנו מאמינים שאין בהגנה עצמית "קיצורי דרך". אי אפשר לעבור קורס הגנה עצמית של כמה שעות ולהפוך למיומנים בתקיפות סכין. כמו כל דבר ששווה משהו, צריך להשקיע זמן, זיעה ולעיתים אף דמעות (דם, למרבה המזל לא ממש נחוץ במקרה הזה...)

הדגמת הגנה מהתקפת סכין באייקידו

0547296988
לשיעור אייקידו חינם

תירגולי ההתקפה בסכין באימוני האייקידו משמשים לא רק להגנה עצמית, אלא גם למיקוד ההתפקה וההגנה של התוקף ושל המתרגל. זה באמת מדהים איך תירגול מנומנם ומרושל הופך לחי ועירני ברגע שאלמנט התקפת הסכין מתווסף למשוואה.

לחצו כאן לקריאת כתבה אודות עבודת הסכין בהגנה עצמית באייקידו.

כתבה נוספת אודות הגנה עצמית מהתקפת סכין באייקידו.


אם תירצו ללמוד ולתרגל הגנה עצמית מבפני סכין באימוני האייקידו שלנו, נשמח אם תתקשרו לפרטים נוספים ולקביעת שיעור התנסות בחינם.

0547296988
לשיעור אייקידו חינם
bottom of page